Pitva automatické pračky Indesit IWSE 5128 ECO

      15.6.2021 Tato vyhozená pračka mě zaujala tím, že místo klasického komutátorového motoru obsahuje frekvenční měnič a menší 3-fázový asynchronní motorek, takže nabízí větší potenciál alternativního využití a možnost prozkoumat něco nového. Zatím jsem se s tímto systémem nesetkal. Nejnovější pračky už používají vícepólové BLDC motory s permanentními magnety přímo na bubnu pračky. Vykuchal jsem si tedy motor, řídicí desku s měničem a ovládací desku (HMI) z předního panelu. Bohužel jsem si neprozíravě nevypreparoval celý kabelový svazek (jen jsem ucvakal konektory), takže teď nevím, co přesně kam bylo do řídicí desky zapojené. Servisní manuál se mi najít nepodařilo, našel jsem pouze uživatelský manuál. Použitý asynchronní motor má tyto štítkové údaje: 195 V, 310 Hz, 17500 RPM. Na jeho konektoru jsou vyvedené 3 fáze zapojené do trojúhelníka s odporem 10,3 Ω a 2 vývody z tachogenerátoru pro měření otáček, který dává přibližně sinusový signál s proměnnou frekvencí a amplitudou kolem 4 V při točení hřídele rukou. Pohon bubnu je z motoru zpřevodovaný přes řemenici a jeho max. otáčky jsou 1200 RPM.

vykuchaná střeva z pračky štítek motoru topné těleso s termistorem schéma zapojení části zdroje

      Na HMI desce je MCU Renesas R5F212BASNFP z rodiny R8C s 96 kB programové FlashROM, 1 kB datové FlashROM, 7 kB RAM s vnitřním ring oscilátorem v nohovém pouzdru PLQP64, dále zákaznický LED displej, piezo pípák, otočný přepínač programů, pár tlačítek a LEDek. Deska má 2 hranové konektory. Jeden slouží pro programování a ladění OCD (On Chip Debugging), má 4 piny:

1 5 V (výstup)
2 MODE (MCU)
3 RESET# (MCU)
4 GND

Pinem MODE se po resetu vybírá režim sériového komunikačního protokolu bootloaderu. Pokud je pin MODE držen po resetu na úrovni L déle než 200 ms, aktivuje se režim 2, který využívá klasický UART na pinech MCU 37 - TxD1 a 38 - RxD1 (vyvedené pouze na testpointy). Pokud je pin MODE po 100 ms od resetu přepnut na úroveň H, aktivuje se režim 3, který využívá obousměrnou asynchronní komunikaci na pinu MODE. Jako programovací software by měl jít použít univerzální Flash Development Toolkit od Renesasu nebo jednoduchý linuxový flash tool od DJ Delorie.
      Druhý hranový konektor slouží pro komunikaci s řídicí deskou, má 5 pinů:

1 PWR_BTN (5V, active low)
2 12 V (vstup)
3 GND
4 SCL (12V level)
5 SDA (12V level)

Datové signály nejdou přímo z MCU (pin 2 - SDA a pin 64 - SCL), ale přes nějaké tranzistory, které zvyšují napěťové úrovně na 12 V. Tváří se jako otevřené kolektory, v klidu na úrovni H a do země z nich teče proud asi 2 mA. Pokud se HMI deska připojí pouze k napájení 12 V, začne skrz SDA opakovaně vysílat Byte 48h, avšak nedostane ACK a po asi minutovém timeoutu se rozblikají všechny LED a na displeji se rozsvítí error kód F12.

HMI board communication-disconnected HMI board communication-disconnected HMI board communication-disconnected

Po propojení s řídicí deskou se rozeběhne čilá komunikace, která probíhá v pravidelných intervalech i při stisknutí tlačítka.

HMI board communication-connected HMI board communication-connected HMI board communication-connected

dekódovaná I2C komunikace:


"Bus Definition: I2C"
Time, Repeat Start, Direction, Address, Data, Missing Ack
-7.954370e-01, , Write, 48,, X
-7.871820e-01, , Write, 48,, X
...
5.216300e-02, , Write, 48,, X
4.213730e-01, , Write, 48, A5 EE 00 49 01 30 0D, 
4.230710e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 00 49 24 51 02 28 16 00 13 00 00 10 00 02 F0 05 46 0C 00 E7 0B 01 F4 01 28 0C A0 0D 20 E7 D2 FA 52 10 9F 00 00 00 00 9A, 
4.524330e-01, , Write, 48, A5 EE 00 49 01 30 0D, 
4.541110e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 00 49 24 51 02 28 16 00 13 00 00 10 00 02 F0 05 46 0C 00 E7 0B 01 F4 01 28 0C A0 0D 20 E7 D2 FA 52 10 9F 00 00 00 00 9A, 
4.653880e-01, , Write, 48, A5 EE 01 3F 04 12 10 15 10 19 2B, 
4.678660e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 3F 04 10 0C 00 61 50 71, 
4.751010e-01, , Write, 48, A5 EE 01 3F 04 18 30 19 30 96 49, 
4.776180e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 3F 02 67 40 A0 B2, 
5.524660e-01, , Write, 48,, X
5.583380e-01, , Write, 48,, X
5.686760e-01, , Write, 48,, X
5.781960e-01, , Write, 48,, X
5.885650e-01, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
5.904420e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 00 00 00 00 00 00 00 2A 5E, 
5.979710e-01, , Write, 48, A5 EE 01 3F 04 40 03 41 03 7B 62, 
6.004480e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 3F 02 FE 6A 87 E9, 
6.084690e-01, , Write, 48, A5 EE 01 3F 04 6A FE 75 FE 72 67, 
6.110050e-01, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 3F 0C 00 01 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 6D F9, 
1.188209e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
1.190146e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 01 08 00 0E 00 00 00 3D 27, 
1.199794e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
1.201732e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 
1.242277e+00, , Write, 48, A5 EE 01 61 0B 01 08 01 01 01 01 01 00 01 0E 02 14 2A, 
1.246273e+00, X, Read, 48, 5A,
1.258749e+00, , Write, 48, A5 EE 01 61 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 C0 C4,
1.262665e+00, X, Read, 48, 5A, 
1.369081e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
1.370959e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 85 08 00 0E 00 00 00 57 18, 
1.385370e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
1.387648e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 
2.008160e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
2.010058e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 85 08 00 0E 00 00 00 57 18, 
2.024067e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
2.026365e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 
2.647575e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
2.649573e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 85 08 00 0E 00 00 00 57 18, 
2.663589e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
2.665886e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 
3.284107e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
3.286484e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 85 08 00 0E 00 00 00 57 18, 
3.300538e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
3.302476e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 
3.929213e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
3.931091e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 85 08 00 0E 00 00 00 57 18, 
3.945203e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
3.947081e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 
4.567443e+00, , Write, 48, A5 EE 01 60 01 07 F6 94, 
4.569321e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 60 07 85 08 00 0E 00 00 00 57 18, 
4.583609e+00, , Write, 48, A5 EE 01 62 01 0B 59 78, 
4.585567e+00, X, Read, 48, 5A A5 EE 01 62 0B 01 08 01 01 01 01 01 0F 01 0E 02 0F 61, 

Jak se zdá, komunikaci zahajuje vždy HMI zápisem na I2C adresu 48h a první 2 Byte jsou vždy 5Ah, EEh. Následně pak z řídicí desky čte data, která vždy začínají Bytem 5Ah, pak se opakují 4 Byte z předchozího zápisu a pak jdou nějaká další data.

      Na řídicí desce je silový DC zdroj - klasický můstkový usměrňovač s pasivní PFC tlumivkou a filtračním elytem 330 µF / 400 V a pomocný spínaný zdroj s IO NCP1013AP13, který má na trafíčku 2 oddělené sekundáry. Z jednoho se vyrábí 12 V pro HMI desku (jak jsem později změřil, není galvanicky oddělené od sítě) a z druhého 5 V a 15 V patrně pro obvod řízení motoru. Schéma zdrojové části jsem částečně rozkreslil na obr. výše. Motor je řízený klasickým 3-fázovým polomůstkem z 6 tranzistorů. Ty jsou tak debilně umístěné pod chladičem připájeným do desky, že se mi je nechce zjišťovat. Polomůstky jednotlivých fází jsou buzeny ze 3 H+L side bootstrapových gatedriverů L6388ED od ST (600 V, špičkový proud gate 400 / 650 mA). O vlastní řízení motoru se stará trochu kanón na vrabce - Texasí 16-bitové DSPčko TMS320LF2401A na 40 MHz s 8 kW FlashROM. Komunikuje patrně odděleně přes dvojici optočlenů. Na řídicí desce je ještě kolmo připájená malá destička s dalším zákaznickým MCUčkem Indesit 39079LFZV BL 1.0, který asi řídí prací programy.
      Řídicí deska je s HMI deskou propojena konektorem J16 a jeho piny (až na pin 5) jsou též duplikovány na pérkový konektor J15, který byl přístupný na zadní straně pračky pod plastovou krytkou (zřejmě pro servisní účely). Napájení ze sítě je přivedeno na konektor J10 a motor je připojený na konektor J9. Elektronika se sice zapne, ale nejde spustit žádný prací režim (pípá chyba). Nejdřív musím zjistit, kam byl připojený spínač od dvířek bubnu. Ten měl 3 vývody: jeden společný, druhý pro spínací kontakt a třetí pro mechanické blokování dvířek (ty byly zrovna trvale zablokované). Také možná bude třeba připojit přepínací kontakt snímače tlaku vody (ten měl asi nějak poškozenou gumovou membránu, protože v něm byla nateklá voda), ptrně na konektoru J7.

      1.7.2021 Podařilo se mi identifikovat piny 1 a 2 na konektoru J11 sloužící pro připojení spínacího kontaktu od dvířek pračky. Po jejich propojení se na displeji rozsvítil červený symbol zámečku a bylo možné spustit nějaký prací program. Motor se sice roztočil, avšak jen na minimální otáčky a po chvíli se zastavil s chybou F06, F08 nebo F11, takže tomu ještě něco chybí. Nevím, jestli mám správně připojený snímač tlaku vody. Nicméně i tento omezený provoz by měl stačit na odsnifování komunikace mezi řídicím MCU a motorovým DSP. Další piny 3 a 4 na konektoru J11 jsou nějaké výstupy spínané malými triaky proti zemi a pin 5 jde na přepínací kontakt relé K4. Kolega našel nějaký seznam chybových kódů praček Indesit/Ariston/Merloni, z kterého plyne, že např. chybový kód F08 znamená závadu na topném tělese (elektronika zřejmě měří jeho odpor či protékající proud). Na vraku pračky jsem změřil odpor topného tělesa 30 Ω a odpor termistoru 33 kΩ při 15°C. Zkusím tedy dohledat, kam zapojit náhradní odpory.Zpět

Aktualizováno 3.7.2021 v 4:15