Jednoduchý elektro & TC kalkulátor ver. 2.1 v PHP

(C) 2004-2016 by RayeR


výpočet sekundáru TC

průměr cívky [cm]: d =
výška vinutí [cm]: h =
průměr drátu [mm]: wd =
počet závitů: N =
kapacita toroidu [pF]: Ct =(šedé položky - nepovinné údaje)výpočet primáru TC 


průměr cívky [cm]: d1 =
vnější průměr cívky [cm]: d2 =
výška vinutí [cm]: h =
počet závitů: N =
průměr drátu [mm]: wd =
proud primárem [A]: Ip =
činitel jakosti sekundáru: Qs =
rezonanční frekvence [Hz]: f0 =


výpočet kapacity toroidu

vnější průměr toroidu [cm]: D =
průměr trubice toroidu [cm]: d =


Thomsonův vztah (zadej libovolné 2 veličiny)

indukčnost cívky [µH]: L =
kapacita kondenzátoru [nF]: C =
rezonanční frekvence [Hz]: f0 =


výpočet indukčnosti vícevrstvé válcové cívky

vnější půměr cívky [cm]: D =
vnitřní půměr cívky [cm]: d =
délka cívky [cm]: l =
celkový počet závitů: N =
průměr drátu [mm]: wd =


výpočet indukčnosti rovného drátu v prostoru

průměr drátu [mm]: wd =
délka drátu [cm]: l =
relativní permeabilita drátu: µr =


výpočet hloubky vniku elmag. vlny (pokles intenzity na 1/e)

materiál:
frekvence vlny [Hz]: f =
vodivost materiálu [MS/m]: σ =
relativní permeabilita materiálu: µr =


výpočet kapacity kondenzátoru z vybíjecí char.

počáteční napětí na kondenzátoru [V]: U0 =
koncové napětí na kondenzátoru [V]: Uk =
vybíjecí odpor [Ω]: R =
doba vybíjení [s]: t =


výpočet energie v kondenzátoru

kapacita [µF]: C =
nabíjecí napětí [V]: U =
vnitřní odpor zdroje [Ω]: R =


zobrazení impulsové odezvy RLC obvodu

kapacita [µF]: C =
indukčnost [µH]: L =
odpor [Ω]: R =


převod svítivosti LED na světelný tok
(pouze odhad, závisí na konkrétní vyzařovací charakteristice)

svítivost [mcd]: Iv =
vyzařovací úhel [°] (typ. pokles Iv/2): α =
vzdálenost zdroje od osvětlované plochy [m]: l =
provozní proud LED [mA]: If =
provozní napětí LED [V]: Uf =
napětí napájecího zdroje [V]: U =


výpočet tepelného odporu izolační podložky

materiál:
pouzdro:
tloušťka podložky [mm]: l =
aktivní plocha pouzdra [mm2]: S =
tepelná vodivost materiálu [W/m*K]: λ =


výpočet tepelného toku daným materiálem

materiál:
průřez materiálu, kterým teplo prochází [m2]: S =
délka materiálu, kterým teplo prochází [m]: l =
rozdíl teplot na obou stranách materiálu [K]: ΔT =
nebo tepelný výkon zdroje [W]: P =
tepelná vodivost materiálu [W/m*K]: λ =


výpočet vyzařování absolutně černého tělesa

teplota tělesa [°C]: Tb =
teplota okolí [°C]: Ta =
plocha tělesa [m2]: S =


Aktualizováno 23.10.2016

zpět